Inom tre månader efter dödsdagen ska
  bouppteckning göras. Detta är en redovisning
av den avlidnes tillgångar och skulder vid
dödsfallet. Bouppteckningskostnaden ingår
inte i begravningskostnaden.

Vi samarbetar med Angelica Billevik,
Jurist LRF Konsult som utför bouppteckningar,
arvskiften, testamenten och övriga 
familjerättsärenden.  

Angelica träffar ni på Adelswärdsgatan 17, efter tidsbokning som hänvisas till Angelica. 

Kontaktuppgifter: 

Angelica Billevik
Ågatan 21, 582 22
LINKÖPING
Tel: 013-37 70 40
Mobil: 073-360 39 65
angelica.billevik@lrfkonsult.se